Yeni vardığınız ülkede dil yeterliliğini sağlayamadan akademik, sosyal ve ekonomik başarıyı yakalamak kolay değildir. Dil öğrenimi ve dil edinimi iki farklı bilişsel faaliyettir.  Anadil ortamında yabancı dil öğrenmek ile yabancı dilin ortamında yaşayarak o dili “edinmek” başka başkadır. Dil öğrenimi ve dil edinimi bilişsel olarak da iki farklı faaliyettir. Bir dili edinebilmenin tek yolu o kültürün içine dalmaktır [immersion]. İlk yıl oldukça sıkıntılıdır çünkü sessizsinizdir. Sessizliğiniz dili edinmeye başlamadığınız anlamına gelmez. Konuşma ve yazma dil ediniminde ileriki zamanlarda olgunluğa varır. Dinlemede ve okumada ise yeterliliğe erişmek görece kolaydır. Dili tam anlamıyla edinmek 7-10 yıl o dilin ortamında yaşamakla olur. Bu yeni kültür ortamına dalmak geciktikçe dilde ve kültürde yeterlilik de gecikir.

On yaş dil edinimi için kritik yaş kabul edilir. Bu bireyler ileride öğrenilen bu dili aksansız konuşabilirler. Evde bu küçükler için yeni dilde ortam hazırlamak hem gereksizdir hem de ana dile zarar verir. Bu küçükler ana dilleri seviyesinde bu dili tefekkür dili haline getirebilirler. On yaş üzeri bireylerde dilin edinimi biraz daha güçtür. Öte yandan on yaş üstü olmanın dil öğrenmede avantajları hiç azımsanmayacak kadar büyüktür. Bu bireyler akademik sözcükleri, dildeki renkli kullanımları, şakaları ön yaş altı çocuklardan çok daha hızlı öğrenebilirler. Masa başında akademik öğrenme zamanınlarını arttırarak azımsanmayacak materyalleri kısa zamanda edinebilirler.

Unutmamalı ki dil değildir asıl edinilen, kültürdür. Yeni kültürü edinme, kültürün öğeleriyle muasebetle ancak mümkündür. Kültürü edinememe, dili edinememeyi, bu da toplumla uyumsuzluğu ve yalnızlığı doğurur.  İvedilikle yeni kültürü edinme odaklı yaşamaya karar verilmelidir. Kültürünüzü anlatmak, yeni kültüre katkı sağlamak ancak yeni kültürü edinmekle olur. Yeni hobiler edinmek, mevcut hobilerinizi yeni kültür ortamında gerçekleştirmek dil edinimini hızlandırır. Önceliğiniz öğrenmek, anlamak olmalıdır, öğretmek ve anlatmak sonraki safhadır.

 

Yeni kültürün hayatın her noktasına tesiri ise öz kültürün yara almasıyla sonuçlanır. Evde yeni dilin konuşulmamasına özen gösterilmelidir. Dili öğrenirken evdeki eşyaları yeni dilde etiketlemek faydalı olabilir. Fakat evdeki iletişim dili anadil olmalıdır. Evde anadil solunmadığında, yök olur. Çocukların edinilen dilde hızlı yol almasında yetişkinlerin yardımlarına ihtiyaçları vardır. Çocukların gece okumaları düzenli olarak yeni dilde olmalıdır. Okumayı anlayamama akademik başarızlığın ana nedenidir. Gece okumaları hem çocukların anlama kabiliyetlerini güçlendirir  hem de yetişkinler çocuklarının düzgün telaffuz ve vurgularından çok şey öğrenirler. Okumak biricik ve en güçlü yoldur çocukların akademik başırını arttırmada. Okudukça sorular artar, düşünme renklenir, yeni sözcükler sözcükler yeşerir.

 

İleride bu konuda yazmaya devam edeceğiz. Yeni kültürün içine dalmaya geç kalmayın, dil edinme serüveninizde başarılar dileriz.