Yaşanan süreç sadece psikolojinin alanına giren tahribatlar oluşturmadı, ahlak, din, etik gibi disiplinlerin alanına giren bazı hasarlar oluşturdu. Bunun için çocuklara kadim ve köklü insanlık mirası öyküler, hikayeler, masallardan uygun olanlar seçilip anlatılmalıdır. Hatta mağdur çocuklarına her gün düzenli olarak bu uygulama yapılabilir.

Çocukların soyutlama yeteneği gelişmemiş olduğu için bu tür hikayeler filmler ve masallardan çok etkilendikleri bilinmektedirler. Bizatihi kendi özel bir tecrübemiz şudur ki, özellikle günümüzde yaşanan olaylara bakması yönüyle; Kuran-ı Kerim’deki kıssaların hikaye haline getirilmiş olanları ve özellikle Yusuf kıssası oldukça faydalı olmaktadır. Çocukları belirgin şekilde rahatlattığını bizatihi gözlemledik. Şiddetle öneririz. Özellikle haklıların bazı çilelere katlandıktan sonra zafere ulaşacağını, ilahi adaleti, Allah yolunda hapse düşme ve çile çekmenin bir karşılığı olacağını anlamaları ve yaşadıkları süreci anlamlandırmaları için çok yararlıdır.